Mis on tööalane rehabilitatsioon?

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi. Seega kui sul on:

  • Valmistab ette tööeluks

  • Toetab tööleasumist või töötamist

  • Parandab liikumisoskust

  • Parandab kõnet

  • Õpetab kasutama abivahendeid

  • Lahendab psühholoogilisi probleeme

Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Vajad abi?

Teenust vahendab