Loading...
Teraapiatugi2018-07-24T06:34:21+00:00

Ajal on oluline tähtsus!

Sinu lähedast tabas hiljuti raske terviserike – ta elas üle insuldi, infarkti või mõne muu raske trauma. Tervenemiseks või seisundi säilitamiseks on olulised taastusravi ja aktiivne tegevus. Eesti Haigekassa rahastab taastusravi maksimaalselt  24 päeva, kuid terviseseisundi paranemine toimub sageli alles peale 60-80 päeva aktiivset järjepidevat terapeutilist tegevust. Soovite anda parima, et teie lähedane tuleks taas toime oma igapäevatoimingutega?

Teraapiatugi  rehabilitatsioonimeeskond ühendab kogenud professionaale, kes on valmis appi tulema Sinu lähedase tervise taastamisel või terviseseisundi säilitamisel.

Rehabilitatsioon Sinu kodus ja töökohal

Võta meiega julgelt ühendust.  Alustasime tegevust kevadel 2017. Lisaks rehabilitatsioonile pakume vajalikke kohandusi ka sinu kodus ja töökohal, et teha sinu keskkond ohutumaks ja ergonoomilisemaks. Koostöös Teraapiatugi OÜ meeskonnaga, kus on kogenud arstid, füsioterapeudid, psühholoogid, tegevusterapeudid, sotsiaaltöötajad, logopeedid, füsioterapeudi assistendid ja massöörid koostavad koos lähedastega individuaalse teenuste plaani lähtudes kliendi vajadusest ja võimalustest.

Anname ka nõu, kuidas klienti edaspidi ise kodus või töökohal toetada.

Abi neile, kes seda

kõige rohkem vajavad

Saame olla abiks kui:

 • Sinu lähedane on üle elanud insuldi või infarkti ja riiklikult pakutav taastusravi on lõppenud

 • Sinu lähedasel on (olnud) trauma või on operatsioonijärgne seisund (nt puusa- või põlveliigese endoproteesimine)

 • Sinu lähedasel on raskusi füüsilise toimetulekuga ja enese teenindamisega(nt söömine, liikumine, tualeti- või hügieenitoimingud, kõnelemine jms)

 • Sinu lähedasel on raskusi sotsiaalse ja psühholoogilise toimetulekuga

Kuidas meie töö välja näeb

 • Selgitame välja kliendi võimalused, ootused ning vajadused.

 • Koostöös kliendiga koostame individuaalse tegevuskava, tuginedes spetsialistide teadmistele ja kogemustele.

 • Tegevuskava raames teeme kõike vajalikku, et säilitada ja parandada tervist ja elukvaliteeti-

 • Teeme koos harjutusi eesmärgiga säilitada või parandada lihasjõudu ja vastupidavust

 • Õpime koos uuesti tegema igapäevaseid toimetusi, endaga toime tulema

 • Taasõpime ja arendame häirunud kõnet

 • Teostame arstlikku kontrolli ja vajadusel muid koduseid meditsiiniprotseduure

 • Nõustame perekonda juriidiliselt (nt abivahendite taotlemisel või puude vormistamisel, psühholoogiliselt ja keskkonnakohanduste osas (nt tubade ümberehitamine et ratastooliga liikuda)

 • Aitame leida ja soetada sobivaid tehnilisi abivahendeid

Kuidas me suhtleme

 • Tutvume Teie terviseolukorraga

 • Arutame koos Teie diagnoosist tulenevaid piiranguid, mille põhjal koostame koostöös lähedastega rehabiliteerivate tegevuste kava ja sõlmime teenuse osutamise lepingu.

 • Tutvume patsiendiga koduvisiidil, mille käigus vajadusel täiendatakse või muudetakse tegevuskava.

 • Hoiame kliendiga ja Ta lähedastega tihedalt kontakti ja anname regulaarselt  tagasisidet tegevuskava  käigust.

 • Meie  psühholoog jagab nõu nii kliendile, kui ka lähedastele,  kuidas toetada  terviseseisundit maksimaalselt ja säilitada ka enda vaimne tasakaal.

Teenused,

mis annavad tagasi elu

Arsti teenus

Arsti ülesandeks on jälgida rehabilitatsiooniprotsessi vastavust ja sobivust lähtuvalt kliendi üldisest tervislikust seisundist. Töö käigus toimub inimese ja tema lähiringi nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste osas, üldseisundi jälgimine kogu rehabilitatsiooni protsessi vältel. Teenus ei sisalda arstliku raviplaani koostamist, diagnoosi määramist, raviprotseduuride tegemist, retsepti väljastamist, eriarsti vastuvõtule ega täiendavatele uuringutele suunamist kuna seda teeb vajadusel kliendi perearst.

Õe teenus

Õde nõustab klienti enda tervise eest hoolitsemisel ja õpetab haigusega toimetulekut. Teenus ei sisalda täiendavatele uuringutele saatmist, ega retsepti väljakirjutamist küll aga vajadusel raviprotseduuride tegemist näiteks süstimist või sidumist.

Psühholoogi teenus

Nõustab klienti ja tema  lähikondlasi, kuidas kohaneda uue olukorraga, mis hõlmab nii isiklikke, kui suhteprobleeme. Hõlmab tervisest tuleneva olukorraga seotud nõustamist, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Töö käigus hinnatakse kliendi psühholoogilist seisundit ja tegevusvõimet ning arendatakse potentsiaali ja valmisolekut ea- ja võimetekohaseks tegevusteks. Vajadusel toimub võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada kliendi rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamist.

Sotsiaaltöötaja teenus

Sotsiaaltöötaja ülesandeks on nõustada klienti, et soodustada inimese edaspidist sulandumist ühiskonda, tema tegevus- ja osalusvõime säilitamist.  Nõustamise käigus aktiveeritakse inimese lähivõrgustik, selgitatakse välja kohaliku omavalitsuse ressursid, valitakse avalike teenuste osutajad rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamiseks.

Logopeed

Logopeedi abi läheb vaja raske peaajukahjustuse (nt. ajutrauma, insuldi, ajukasvaja) läbi elanud inimestel, kelle kõnekeskus ja neelamine on kahjustatud. Logopeed aitab taastada kahjustada saanud funktsioone (kõneloome ning kõnest arusaamine, kirjutamine ning lugemine).

Tegevusterapeudi teenus

Tegevusterapeut õpetab igapäevaeluga toimetulekuks vajalikke oskusi, vajadusel kliendi kodus või töökohal. Lisaks annab tegevusterapeut soovitusi ja hinnanguid tegevusvõimet toetavate abivahendite kasutamise vajadusest ja otstarbest ja kodu kohandamise võimalustest.

Füsioterapeudi teenus

Füsioterapeut hindab motoorset võimekust, mille käigus kaardistatakse inimese sooritusvõimeid ja iseseisvat toimetuleku võimalusi. Lähtuvalt tulemustest koostab füsioterapeut terapeutiliste harjutuste programmi. Vajadusel teeb ettepaneku kaasata programmi rakendusse füsioterapeudi assistendi, kelle ülesandeks on koos kliendiga teostada harjutusi ja järgida programmi täitmist. Kliendi kiiremaks taastumiseks võib füsioterapeut soovitada kaasata massööri.

Füsioterapeudi assistent

Füsioterapeudi assistent külastab klienti vastavalt kokkuleppele, füsioterapeudi ettekirjutusele ja tööjuhisele, tehes etteantud harjutusi koos kliendiga, abistades ja toetades teda terapeutiliste harjutuste sooritamisel ja teostab passiivset võimlemist.

Massöör

Massööri kaasamise otsustab klient füsioterapeudi või arsti soovitusel, kes toetab oma tegevusega terapeutiliste harjutuste toimet ja aitab vältida lihasatroofiat. Massaaži käigus lülitatakse lihased passiivselt töösse, mis asendab aktiivset lihastööd.

Hinnakiri

* 1 tunni teenuse arvestuses on 45 minutit otsetegevus kliendiga, 15 minutit seansi ettevalmistus ja tulemuste dokumenteerimine

*Pereteenus – teenus õigustatud isikule ja tema pereliikmetele. Nõustatakse isikut ja tema pereliikmeid. Isiku kohalolek ei ole kohustuslik. Pereteenuse eesmärk on pereliikmete juhendamine, õpetamine ja nõustamine, et aidata isikul saavutada rehabilitatsiooni eesmärke ja luua toetav keskkond

Arst

60Esmane visiit
 • Korduv visiit 60€
 • Pereteenus 60€

Õde

40Esmane visiit
 • Korduv visiit 40€
 • Pereteenus 40€

Psühholoog

40Esmane visiit
 • Korduv visiit 40€
 • Pereteenus 40€

Sotsiaaltöötaja

40Esmane visiit
 • Korduv visiit 40€
 • Pereteenus 40€

Logopeed

40Esmane visiit
 • Korduv visiit 40€
 • Pereteenus 40€

Tegevusterapeut

40Esmane visiit
 • Korduv visiit 40€
 • Pereteenus 40€

Füsioterapeut

40Esmane visiit
 • Korduv visiit 40€
 • Pereteenus 40€

Füsioterapeudi assistent

35Esmane visiit
 • Korduv visiit 35€
 • Pereteenus 35€

Kontakt

Võta meiega ühendust!

+372 58 73 4440

abi@teraapiatugi.ee

Kadaka tee 4, Tallinn

Viljandi mnt 9, Rapla